Ymunwch | Join (gwreiddiol)

Os ydych yn gweithio ym meysydd cerddoriaeth, llenyddiaeth, y cyfryngau, y cyfryngau gweledol, cynllunio neu gelfyddydau perfformio a’ch bod yn rhannu ein dyheadau ac am ymuno â’r mudiad, cysylltwch â ni drwy’r ffurflen isod.

If you work in the field of music, literature, media, visual arts, design, performing arts, etc. and share our aspirations and would like to join the movement, contact us below.

 

 

Advertisements

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: