Rhestr aelodau | List of Members

Pipi Penelope Hall – A bit of everything but just started dabbling in poetry and completed my first ever poem which is about Welsh Independence.

Gareth TW Rees – Dylunydd | Designer Adidas FUTURE Team. MA RCA

Ffion Wyn – Radio presenter, event host & spoken word poet. @boodikah  Eich Gwefan … Your Website: http://www.mixcloud.com/DKWIM

Nici Beech – Cyfarwyddwr Artistig Galeri Caernarfon, trefnydd Gwyl Arall, trefnydd Noson 4a6, bardd

Dafydd ap Owain Hughes – ffisiotherapydd Yn yr Unol Dalieithau

‘ö-Dzin Tridral – I take photographs. See also https://about.me/tridral and https://www.blipfoto.com/tridral/. Eich Gwefan … Your Website: http://about.me/tridral

Ness Owen – ysgrifennwr, dramodydd, bardd / writer, playwright, poet

Gerwyn “Izzy” Evans – I’m a rock singer and musician been in a few bands over the years and recent auditionee on the voice UK. Also a keen amateur welsh historian recently created the petition to stop the iron ring sculpture at flint castle and currently campaigning in support of the teaching of welsh history in schools. I’m also keen supporter and believer of an independent Wales. Eich Gwefan … Your Website: http://www.reverbnation.com/izzyevans

Efa Grug – Animeiddwr / Animator. Eich Gwefan … Your Website: https://www.instagram.com/efabm/

Bridget Keehan – I create theatre – directing, writing & producing. Eich Gwefan … Your Website: http://www.papertrail.org.uk

Adam Johannes – poetry

Pat Gregory – printmaker, participatory facilitation

Gwyn Llewelyn – cerddor, label recordio, berchen ar stiwdio recordio. Eich Gwefan … Your Website: recordiaublinc.com

Leusa Llewelyn – llenyddiaeth

Tomos Archer – web designer

Robyn Richards – musician

Ani Saunders – artist. Eich Gwefan … Your Website: www.anisaunders.com; cardifftothesee.com; recordiauneb.com

Rhodri Foxhall – musician. Eich Gwefan … Your Website: www.facebook.com/eadythofficial

Eady Crawford – musician. Eich Gwefan … Your Website: www.facebook.com/eadythofficial

Michael Williams – poetry writing / designing

Grug Muse – Bardd, adolygydd a golygydd. Eich Gwefan … Your Website: http://elangrug.wordpress.com

Richard Parry – lame cultural revolution.

Gwen Blundell – celf/ysgrifennu

Angharad Blundell – celf/ysgrifennu/zine

Ann Elilis

Richard Martin – cynhyrchydd fideo

Delyth George – ysgrifennu

Siwan Jones – sgriptio

Owain Hanmer – cerddor yn band ‘Art Bandini’

Chris Johnson – perfformiwr, cerddor, ysgrifwr. Eich Gwefan … Your Website: soundcloud.com/Dragmine/songs

Eddie Ladd – perfformiwr. Eich Gwefan … Your Website: www.eddieladd.com

Benjiman L. Angwin – Llenyddiaeth, erthyglau, crysau T

Lowri Haf Cooke – awdur, darllenwraig, beirniad celf, adolygydd, all round good egg. Eich Gwefan … Your Website: www.lowrihafcooke.wordpress.com

Amelia Johnstone – illustrator / Senior Lecturer CSAD. Eich Gwefan … Your Website: www.ameliajohnstone.com

Emyr Young – ffotograffydd. Eich Gwefan … Your Website: www.emyryoung.co.uk

Dai Jeffcoate – Writer – Director – Beard Owner. Eich Gwefan … Your Website: http://daijeffcoate.com

Osian Gwynedd – cerddor

Miriam Elin Jones – ‘Sgrifennu, sgriptio, golygu cylchgrawn Y Stamp. Eich Gwefan … Your Website: http://miriamelinjones.cymru

Llwyd Owen – awdur. Eich Gwefan … Your Website: http://llwydowen.blogspot.co.uk/

Fflur Arwel – Gweithio fel swyddog marchnata gyda gwasg Y Lolfa, ymwneud â mudiadau gwleidyddol fel Plaid Ifanc a Yes Cymru… hefyd yn hoffi sgwennu ac arlunio! Eich Gwefan … Your Website: http://gwenddydd.wordpress.com

Emily Trahair – cyhoeddi cylchgronnau, llyfrau. Planet – gwleidyddiaeth, diwylliant, celfyddydau, llenyddiaeth. Eich Gwefan … Your Website: www.planetmagazine.org.uk

Lleucu Siencyn – Llenyddiaeth, barddoniaeth, Iwerddon, Alban

Nick Stradling – film/docu ideas, production, editing. Networking. (Wales in the Movies)

Lowri Fron – gwaith ‘da pobol, ysgogi trafodaeth, rhannu syniade. Eich Gwefan … Your Website: www.radiobeca.cymru

Leia Fee – writing, blogging, Cymraeg

Edee Nackers – research, writing, foreigner’s impression of Wales

Ben McManus – need to figure this out, but at this point can contribute some money each month

Diana Bianchi – ysgrifennu, cyn gynhyrchydd a chyfarwyddwr rhaglenni teledu

Trisant (Jules Hughes-Wotts) – celf/art, peintiwr/digidol. Eich Gwefan … Your Website: www.trisant.com

Catrin Doyle – celf cymunedol / addysg amgen

Joe Fathmallah – Eich Gwefan … Your Website: www.socialistpartywales.org.uk

Iwan Brioc – Gweriniaeth y Dychymyg Cwmni Theatr. Eich Gwefan … Your Website: www.troti.org

Chris Glynn – Eich Gwefan … Your Website: www.parryandglynn.net

Nick Carter

Huw Marshall – strategaeth digidol, marchnata, creu cynnwys fideo + sain, cyfyngau cymdeithasol. Eich Gwefan … Your Website: www.hmarshall.cymru

Mabli Jones

Ceri McEvoy

Jill Bach – pethe wedi eu uwchgylchi

Gwynfor Dafydd – barddoniaeth

Dafydd Huw – gwleidyddiaeth + llywodraeth

Sam Parry – gwleidyddiaeth + llywodraeth

Marilyn ap Steffan – 🙂

Louise Gray – cerddoriaeth

T H D Anderson – consultant – transportation, economics

Siôn Jobbins – awdur, projocatwr diwylliannol! Parêd Gwyl Dewi, Ras yr Iaith

Jill Evans – pyllgor diwylliant Senedd Ewrop

Catrin Hughes – street performer

Huw a Rhiannon Williams – athroniaeth / perfformio

Hefin Tomos – tiwnio pianos

Brad Jones – creative industries

Llywelyn ap Gwilym – project managment, speech

Nic James – graphic design

Siôn Edwards – playwork & amature musical theatre & singer

Gregg Melville – music therapy

Vaida Barzdaite – ffotograffydd

Gwenno Saunders – cerddor

Olwen Leavold – Côr Cochion Caerdydd ac ysgrifennu

Lyn Mererid – Côr Cochion Caerdydd

Melangell Dolma – actores/sgwennu

Dafydd Williams – Writer of Performance Poetry & Short Plays of a Political Nature. Theatre for Social Justice and Mental Health. A supporter of Welsh Independence since the year dot. Eich Gwefan … Your Website: http://www.redbuttontheatre.co.uk

Mark Mansfield – Journalist. CEO nation.cymru. Eich Gwefan … Your Website: http://nation.cymru

Owain Gwynn – Actor / Perfformiwr / Cyfarwyddwr ymladd

Osian Rhys Jones – Yr ydw i’n fardd ac yn trefnu digwyddiadau barddol a llenyddol fel Bragdy’r Beirdd. Eich Gwefan … Your Website: http://osian.cymru

Teilo Trimble – Creüwr Ffilm, artist gweledol. Eich Gwefan … Your Website: http://www.teilotrimble.cymru

Rhodri Owen – Dwi yn gynllunydd a gwneuthurwr dodrefn ac artist, nes i neud cadair eisteddfod eleni ac er bod nifer o themau ynghlwm a’r Gadair be oedd fod i ddod drwodd oedd ein bod ni’n symud ymlaen fel cenedl o Gymry yn hyderus i ddyfodol gwell i ni ein hunain, ac annibyniaeth yn fy marn i ydi’r ateb i hyn.
Dwi hefyd yn gweithio ar brosiect celf ‘I’r Byw’. Llanrwst, Nant Conwy. Eich Gwefan … Your Website: http://calongron.com

Aneirin Karadog – Bardd sy’n barddoni. Wy moyn gweld Cymru rydd a chreadigol!

Rabab Ghazoul – Artist, social and community activist and director of gentle/radical

Richard Huw Morgan – Hanner o good cop bad cop

Meg Elis – Sgwennu. Cyfieithu. Gwleidydda. Aballu

g kim – farmer/landlady/ex art and design teacher

Sally Hughes – We make sensory labyrinth theatre to activate wellbeing. Eich Gwefan … Your Website: http://Www.troti.org

Sioned Puw Rowlands – Cyhoeddi cylchgrawn llyfrau Cymru, O’r Pedwar Gwynt. Eich Gwefan … Your Website: http://www.pedwargwynt.cymru

Mike Jenkins – Bardd,awdur , cyn-golygydd y cylchgrawn ‘Red Poets’, blogwr ar fy wefan pob wythnos. Hefyd, dw i’n trefnu’r Meic Agored pob mis ym Merthyr. Llyfr newydd o farddoniaeth – ‘Bring the Rising Home'(Culture Matters). Eich Gwefan … Your Website:  http://www.mikejenkins.net

Tim Richards – poetry, journalism, photography

Wyn Mason – dramodydd/dramatist

Sioned Hâf – ymgyrchydd/activist

Catrin Dafydd – awdur/author

Advertisements

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: