Amdanom ni | About us

Rydym yn cefnogi’r syniad o adeiladu Cymru newydd ac rydym yn credu bod gan y celfyddydau rôl allweddol i’w chwarae wrth ddatblygu ymdeimlad o les gwlad, sef sut mae’n gweld ac yn teimlo am ei hunan a’i safle yn y byd. Rydym yn uchelgeisiol dros Gymru ac ry’n ni’n credu bod Cymru newydd, hyderus, amrywiol, flaengar, annibynnol, ôl-drefedigaethol yn bosib, a bod gan artistiaid rôl hollbwysig i’w chwarae wrth ddychmygu’r wlad honno i fodolaeth.

Os ydych chi’n gweithio ym meysydd cerddoriaeth, llenyddiaeth, y cyfryngau, y cyfryngau gweledol, cynllunio, celfyddydau perfformio, ac ati, a’ch bod yn rhannu’r un dyheadau, cofrestrwch eich enw a’ch manylion ar dudalen YMUNWCH / JOIN. Wedi ichi wneud hyn, lawrlwythwch logos AWokEN o’r dudalen ADNODDAU / RESOURCES a defnyddiwch nhw i gyd-fynd ag unrhyw waith perthnasol neu ddeunydd hyrwyddo fel modd o ddangos eich cefnogaeth.

Mae manylion cyswllt pawb yn cael eu dangos er mwyn sicrhau bod y wefan yn gweithredu fel canolbwynt ar-lein ar gyfer pobol greadigol sy’n meddwl yn debyg i’w gilydd. Felly cysylltwch gyda’ch gilydd… cefnogwch eich gilydd… cyd-weithiwch!

Dilynwch ni ar Twitter neu/a Facebook

ARTWORK(artboard)-04

We support the idea of building a new Wales. We believe that the arts have an important role to play in developing a nation’s sense of well being; how it views and feels about itself and its general standing in the world. We are aspirational about Wales; we believe a new, confident, diverse, forward-looking, independent, post-colonial Wales is possible, and that artists have a crucial role to play in imagining that country into being.

If you work in the field of music, literature, media, visual arts, design, performing arts, etc. and share our aspirations, please add your name by adding your details to the YMUNWCH / JOIN page. Once you’ve done so, please download AWokEN’s logos from the ADNODDAU / RESOURCES page, and use them to accompany any relevant work or promotional material as a way of demonstrating your support.

Contact details are provided in order for the site to function as an online hub for like-minded creatives. Please get in touch with each other… support each other… collaborate!

Please follow us on Twitter and/or Facebook

Advertisements

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.